To jsou oni - Obyvatelé

nakl. Fra

Jakub Řehák (1978), autor čtyř básnických sbírek, nositel ceny Litera. Jako recenzent spolupracuje s časopisy Tvar, A2 nebo Souvislosti. Píše esejisticky laděné texty, zabývající se obecnými problémy poezie, i studie, které věnuje konkrétním dílům pro něj důležitých básníků. Pracuje jako redaktor webových stránek Městské knihovny v Praze. Právě mu vyšla sbírka Obyvatelé.

Ukázky:

Město potrubních pošt

Léto se vzdalovalo světelnou rychlostí

Brambory zářily ve sklepích jako dívky

Svět nebyl čerstvý ani růžový

Soumraky vypukly na kluzištích

Povětří bylo s námiV bytech plných myších škvír

Domovní roury posílaly do uší zvuky

Pomalé motorky se plazily závějíRanní národ se přesouval do zimy

Dům se převracel a padal Kolem pouště plné karosérií

Tma sestupovala do podkroví

Tvůj pocit: byli jsme pronajati

Odejít z města se nám nedaří

 

Soudní proces

Odpoledne padal na ramena sníh

Měnil se na písek prosévaný mezi prsty

Oknem k tobě pronikla poštolka

Tvrdila že ví o probíhajícím vyšetřování

Tvůj soudní proces se stal nezřetelným

Sklepení zůstala rozdělena šňůrkami

V budově plyne tajné počasí

Sestoupíš do podsvětí kanceláří

Zatloukají tam tajemství do dřevěné bedny

V mezaninu spatříš lesklé útroby

Hrubé deky ležely na postelích

Chladíš se sněhovými koulemi

Tvůj pocit: myšlenka se rozletí

Ale k ránu z ní zůstane jen zrnění

 

Noc stoupá

Teplo se šíří zhasnutým parkem

Noc stoupá po travnatých betonech rezidenčních čtvrtí

Ve městě hoří činžákyLidé vyhazují peřiny do prašných ulic

Vrtulník sleduje půdorysy bytů

Bary plné ozónů věští lepkavou katastrofu

Kužely světel pátrají po chrupu horkem znavených dívek

Panáky posílané po nekonečném dřevě organismuVějíře cigaret

Těla neschopná odolat bujení alkoholu Tlupy opičích mužů-dokazovačů

4.9.2020