Kdo je tady nejstarší?

Tomáš Weiss

Už pěkných pár let se takhle při různých příležitostech přou česká nakladatelství knih. Které z nich, že to bylo, které se po Listopadu 89 jako první zaregistrovalo.Tak kdo to tedy byl? Jisté je, že 30 let existence dnes slaví na konci roku 2019 hned tři čeští nakladatelé – Atlantis, Paseka a Prostor.

Vítězové jsou pochopitelně všichni. Vydržet třicet let vydávat kvalitní knihy – a to tito tři jmenovaní splňují – je skutečně úctyhodné. Navíc – všichni si knihami vydělali na další knihy, tedy žádné peníze zvenku (pochopitelně vyjma grantů a darů). A všude jsou zakládající osoby, které to ta léta odtáhli na svých zádech.V Pasece šéfování po zemřelém Ladislavu Horáčkovi převzala jeho dcera Anna. Tak pěkně popořádku:

 

Atlantis

V únoru roku 1989 se v Brně sešlo pět mladých lidí, tzv. disidentů, kteří se rozhodli ve smyslu nově přijatého zákona o družstevnictví z roku 1988 založit nakladatelské družstvo. K příslušným úřadům podali žádost. V červnu roku 1989 do družstva vstoupili někteří zakázaní čeští a slovenští spisovatelé sdružení kolem strojopisného měsíčníku Obsah. Na setkání v Bzenci v létě 1989 vznikl ediční plán, sestavený z prozaických, básnických, dramatických i teoretických prací zakázaných spisovatelů. Milan Uhde byl zvolen šéfredaktorem nakladatelství. Družstevníci společně přijali za čestné členy své kolegy a přátele, kteří byli v té době vězněni za šíření nezávislé kultury. V září roku 1989 sestavili spisovatelé-družstevníci při setkání na Hrádečku prohlášení, v kterém seznámili kulturní veřejnost s úmyslem nakladatelství Atlantis vydávat knihy zakázaných autorů. Prohlášení bylo publikováno u příležitosti Frankfurtského knižního veletrhu v říjnu téhož roku. Při stejné příležitosti (1. 11. 1989) ustavila skupina evropských kulturních osobností v čele s Tomášem Kostou Spolek na podporu svobodného nakladatelského podnikání ve střední a východní Evropě. Spolek přijal jméno Atlantis, e. V. Národní výbor města Brna zamítl žádost s vysvětlením, že město potřebuje zedníky a opraváře (5. 4. 1989). MK ČSR zamítalo žádost s odůvodněním, že „...rozšíření počtu držitelů vydavatelských oprávnění vzhledem k tomu, že síť téměř čtyřiceti nakladatelských podniků v ČSR je schopna dostatečně uspokojovat čtenářské zájmy a potřeby, a také s ohledem na situaci v polygrafickém průmyslu, který dostatečně neuspokojuje ani požadavky existujících nakladatelských a vydavatelských podniků“ (22. 6. 1989, 31. 8. 1989). A 30. listopadu 1989, po „sametové revoluci“, stejné ministerstvo kultury poslalo družstvu do Brna vydavatelské oprávnění.

 

Prostor

 

17. prosince 2019 uplyne 30 let od založení prvního polistopadového privátního nakladatelství Prostor – tak zní první věta tiskové zprávy. Trochu to hapruje s naším zjištěním ohledně Atlantisu, ale nechme zprávu pokračovat

 

Právě byla jmenována Vláda národního porozumění, když disident Aleš Lederer podal na úřadu oficiální žádost o možnost založit nakladatelství a vydávat knihy. 17. prosince 1989 dostal poštou úřední potvrzení, že může podnikat v oboru. A také identifikační číslo 1111 1111. PROSTOR, první polistopadové soukromé nakladatelství, byl na světě! Lederer měl redakci v obýváku, v bytě se ženou a třemi dětmi na Žižkově. Ještě před Vánocemi poslal do tisku první knihu. Na začátku ledna 1990 vydal v nákladu sto tisíc výtisků Tigridovu Politickou emigraci v atomovém věku. ¨

A Paseka?

 

Nakladatelství Paseka vzniklo 9. prosince 1989. Tak prosím, další adept na prvenství, ale budiž. Revoluce umožnila Ladislavu Horáčkovi, aby svobodně vydával knihy, které jeho samotného zajímají a baví. Když po Horáčkově smrti v roce 2015 převzala nakladatelství jeho dcera Anna Rezková Horáčková, musela se vyrovnávat s hlasy, které tvrdily, že Paseka už nebude jako dřív nebo že nakladatelství dokonce zanikne. I díky knihám z posledních let si Paseka mohla ponechat nezávislý duch a zůstává například také nejúspěšnějším nakladatelstvím v historii literární ceny Magnesia Litera. „Je ku podivu, že se dosud nacházeli lidé, kteří to Pasekovo literární bejlí odebírali, nota bene draze je platíce. Museli to býti dle všeho mravní spustlíci, na způsob Paseky, když jim mateřská řeč nebyla ničím. Také se ti Pasekovo zákazníci rekrutovali z nejrozmanitějších vrstev,“ čteme v Krvavém románu Josefa Váchala, první knize, kterou Paseka v roce 1990 vydala.

Pro úplnost dodejme, že kvarteto nejstarších by bývalo doplnilo nakladatelství Pragma, které bylo ovšem cca před dvěma lety pohlceno skupinou Euromedia, takže dnes už nepůsobí samostatně. Nemůže tedy být nejstarším nezávisle fungujícím, ale zakladatel Robert Němec vždy uváděl, že Pragma vznikla v prosinci 1989.

17.12.2019