Nedělní šachy s Tisem a Silvester Lavrík na Světu knihy 2019

tomáš weiss, vojtěch polák

Proč se Josef Tiso, prezident Slovenského štátu, vracel pravidelně do městečka Bánovce nad Bebravou? Vracet se tam musel, byl tam římsko-katolickým knězem. Román Silvestera Lavríka Nedělní šachy s Tisem se snaží podívat na dobu, kdy Slovensko patřilo k fašistickému světu. Pohled je to z maloměsta, ale o to přesnější a tísnivější. Zvlášť dnes, kdy podle posledních průzkumů jsou na Slovensku neofašisté druhou nejsilnější stranou.

 

15.5.2019