Není žádná hranice mezi námi a přírodou

DVTV, Tomáš Weiss

Šamani dokážou upadnout do hlubokého transu. Jejich duše pak putuje, kam uzná za vhodné, říká znalec šamanismu a léčivých bylin Wolf-Dieter Storl. Američtí indiáni podle něj fascinují lidi ve střední Evropě, protože si jejich kultura uchovala prvky z dávných dob a moderní lidé u nich hledají vlastní kořeny.

"Příroda je vně i uvnitř, jsme jí protkáni, nejen látkově a enereticky, nýbrž námi prostupuje i vnitřními obrazy, povznášející inspirací, je oduševnělá a je výrazem komsmické inteligence. Vzezření přírody vnímáme ven nasměrovanými smyslovými orgány. K tomu náležející nitro přírody - ducha přírody - vnímáme při meditaci vnitřním okem a vnitřním uchem. Pravá znalost přírody potřebuje obě možnosti vnímání, tak jako pták potřebuje k letu obě křídla.

Wolf DieterStorl

TADY SHLĚDNI VIDEO NA DVTV

21.2.2018