Zemřel literární historik Jaroslav Med

Tomáš Weiss

Doc. PhDr. Jaroslav Med (1932 - 2018) měl v kontextu české literatury důležitý úkol: nést průběhem zlých časů příběhy autorů, kteří byli pro svoje osobní postoje na komunistickém indexu. Rodák z Havlíčkova Brodu tak má lví zásluhu na tom, že jména jako Deml, Zahradníček, Reynek, Durych atd. zůstala v české literatuře na pozicích, které jim náleží. A byl to veselý chlapík, zemitý, žádná intelektuální primadona.

lPavel Kosatík v recenzi na vaši knihu Literární život ve stínu Mnichova, zmiňuje vztah katolických intelektuálů k masarykovské první republice: „Na nic se v republice nevěří, místo toho se donekonečna o všem hlasuje, což v důsledku znamená růst moci blbých na úkor těch, jimž na něčem záleželo.“ Zní nám to povědomě? Taková ta únava z demokracie?
Nechci zabíhat do dnešních politických poměrů, ale faktem je, že ve třicátých letech se to táhlo celou Evropou. Tehdy byla silně cítit únava z demokracie, protože tehdejší liberální demokracie nedokázala vyřešit sociální otázku. Nezapomeňme, že pojem sociální stát je až poválečný. Před válkou liberální demokracie ve smyslu sociálním, nezaměstnanost a všechny tyhle věci, neznala prakticky vůbec žádné řešení. Proto se ho spousta lidí nějak snažila hledat a od té demokracie se do jisté míry i odvracela.

...............

Jedním z vašich bývalých studentů a dnes už kolegů je Marin C. Putna. Jste spokojený s tím, jak dopadl spor o jeho profesuru?
Především bych podotkl, že to nebyl můj student. Ten spor byl především velice nešťastně formulován, protože se tam vytyčil problém homosexuality a mnohem méně se přihlíželo k jeho kvalitám, které jsou nepochybně velké. Martin Putna je velice nadaný člověk, i když svým způsobem někdy mnohdy rozporuplný a v mnohém spolu nesouhlasíme. Ale uznávám, že je to prostě hlava.

............

Co to vzdělání vlastně znamená? Často se chápe instrumentálně, že to je něco, co člověk vystuduje, aby se tím mohl živit. Jak chápete význam toho slova vy?
Vzdělání je nesmírně důležité v tom, že v něm člověk může nalézt jistý smysl. To je dnes strašný problém veškerých humanitních věd, hledání smyslu. V čem je smysl lidského konání? V čem je smysl lidského života? A v tom je vzdělání obrovsky důležité, protože si člověk může najednou věci uvědomovat a budovat si svoji identitu, osobnost. Kultura je přece důležitá v tom, že člověk by z osoby, kterou se narodí, měl vytvořit osobnost, aby byl něčím víc než jen živoucím konzumentem nejrůznějších věcí. V tom je obrovský význam vzdělání.

.............

Co si myslíte o dnešní masové oblíbenosti literatury žánru fantasty, jako je Pán prstenů, Hra o trůny nebo Harry Potter? Zajímá vás?
Měl jsem několik bakalářských prací a budou i magisterské práce na téma Tolkien. Studenti to velmi znají a dohnali mě k tomu, že jsem si to konečně přečetl. Abych pravdu řekl, ty trpaslíci mě trochu nudili, protože je to moc dílů, ale uznávám, že Tolkien udělal obrovský kus výchovné práce tím, že odvěký zápas dobra se zlem přiblížil mladým lidem, kteří by k té problematice třeba vůbec nedospěli. Ale jinak klobouk dolů, jaký byl ten Tolkien velmi vzdělaný pán, znal všechno možné, antropologii, folklor a podobně. A pokud jde o křesťanskou vazbu, kterou tam někteří posluchači zdůrazňují, tak tam je vynikající jeho vztah ke slavnému C. S. Lewisovi, velkému křesťanskému mysliteli, který se v Tolkienově díle odrazil .

ukázka z rozhovoru Petra Viziny s Jaroslavem Medem pro Českou televizi z roku 2013

15.2.2018