Tu mandalu si hledáš nebo kreslíš kvůli sobě

Tomáš Weiss

Slovo „mandala“ pochází ze staroindického jazyka sanskrtu a můžeme jej volně přeložit jako kruh. Kruhové vzory mandal jsou vyjádřením celistvosti života, po níž touží všechny lidské bytosti. Mandaly nám připomínají, že jejich tvůrci – lidé – jsou nedílnou součástí širšího Celku – Kosmu neboli Universa. Knihy mandal vydává u nás např. nakladatelství Bhakti.

V obecném smyslu jsou mandaly diagramy, které ukazují, jak se chaos stává harmonickou formou. „Mandala je prostorem, kde se setkávají kultury, náboženství, staletí i věda a umění v jednom prostoru. Je to nadkulturní symbol jednoty a celistvosti.“

Indické mandaly se dodnes využívají jako účinná pomůcka pro meditaci, vizualizaci nebo zkrátka pro navození větší vnímavosti. Zvláštností je tibetská písková sypaná mandala. Vytváření pískových mandal je jedinečným rituálem, který se nevyskytuje v žádném jiném náboženství kromě tibetského buddhismu. Tibetští mnichové stráví dny a někdy i celé týdny tvorbou pískové mandaly. S pomocí speciálních trubic pečlivě kapají milióny barevných zrnek písku na svá místa dle předem stanovené předlohy. Dokonce někdy nosí masky, aby jejich dech nenarušil strukturu vznikající mandaly. Mandalu vytvářejí s vírou, že působí ozdravně na své okolí a zejména na lidi, kteří se na ni podívají. Pokud si ale děláte naděje, že během návštěvy Tibetu zajdete i na výstavu dokonalých pískových mandal, mýlíte se. I konec celé ceremonie je totiž jedinečný. Jakmile je mandala konečně hotová, mniši s klidem rozmáznou její písková zrnka do všech směrů. Nádherné umělecké dílo se v okamžiku změní na neforemnou masu písku. Tento obřad je názorným vyjádřením víry buddhistů v pomíjivost hmotných věcí.

V tradičních indiánských kulturách Severní Ameriky se mandala objevuje ve velice originální podobě Lapače snů, které byly zavěšené v blízkosti míst určených na spánek, aby chránily děti před nepříjemnými sny. Mandalu můžeme objevit i v indiánských monolitech Medicine wheels, Tato posvátná místa setkávání indiánských kmenů jsou jedinečným symbolem harmonických propojení všech bytostí na Zemi.

Východní kultury mandaly vždy vnímaly především jako nástroje umožňující cestu dovnitř mysli, jako prostředky k sebeobjevování a sebepoznání. Bezpochyby největší zásluhu na tom, že i moderní západní svět dnes doceňuje tento význam mandal, má Carl Gustav Jung. „Každé ráno jsem si do svého sešitu načrtnul malou kruhovou kresbu, mandalu, která, zdá se, korespondovala s mou vnitřní situací daný den. S pomocí těchto kreseb jsem byl schopen pozorovat proměny své psychiky každý den. Mé mandaly byly kryptogramy… v nichž jsem viděl sebe – tedy mé celé já – ve své aktivitě."

použito materiály ze spiritualplanet.cz

 

19.1.2018