Zemřel francouzský anti-totalitní filozof André Glucksmann

Tomáš Weiss

André Glucksmann (1937 - 2015) byl jak revolučním osmašedesátníkem - maoistou, tak se vyslovoval pro letecké zásahy NATO nebo proti Putinovi. V pozdější letech se vehemetně snažil západním společnostem vysvětlit, jak komunismus parazituje na levicových ideálech.

......

Krize Evropské unie je charakteristickým znakem její civilizace. Nevzniká svou identitou, nýbrž svou odlišností. Civilizace se nutně nezakládá na společně vytvořeném dobru, nýbrž na vyhraničení, tabuizaci zla. Evropská unie je, historicky viděno, obrannou reakcí na všechnu tu hrůzu.

Negativní jednotka, která vzešla ze zkušeností dvou světových válek?

Již ve středověku se věřící ve svých litaniích modlili a zpívali takto: Pane, ochraň nás před morem, hladem a válkou. To znamená, že společenství neexistuje kvůli dobru, nýbrž proti zlu.

Heslo „už nikdy válku“ se dnes s oblibou zdůrazňuje jako účel Evropy, její raison d’être. Je to tak stále, i když strašidlo války v Evropě již zmizelo?

Od válek na Balkáně nebo upalování na ruském Kavkazu ještě neuplynulo tolik času. Evropská unie vznikla jako reakce proti třem zlům: proti vzpomínce na Hitlera s holokaustem, rasismem a extrémním nacionalismem, proti sovětskému komunismu během studené války a nakonec proti kolonialismu, od kterého musely mnohé státy s bolestí ustoupit. Tyto tři rozdílné důvody podnítily společný názor na demokracii, civilizační vůdčí myšlenku Evropy.

.........

ukázka z rozhovoru pro Der Spiegel z roku 2012, překlad Kristina Valendinová

10.11.2015