Ortenovu cenu získala Alžběta Stančáková

Tomáš Weiss

Cenu, kterou získá každoročně porotou vybraný český literát do třiceti let. Letos vyhrála poezie - už v nominacích. Nakonec proti všem očekáváním nevyhrála Alžběta Michalová, ale jiná Alžběta. Pusťte si záznam rozhovoru s autorkou, který s ní vedli v Liberatuře Radia Wave Jonáš Zbořil a Karolína Demelová.

Člen poroty, editor a básník Milan Ohnisko ve svém laudatiu vyzdvihl hlavně "bezprostřednost, jakousi až odzbrojující samozřejmost, s níž mladinká, letos 23letá básnířka básní". Alžběta Stančáková má podle něj "dar od pánaboha" uchopovat všednodenní realitu (svoji vnitřní jakož i svých milenců, kamarádek, rodiny, celého vějíře svých interakcí s okolním světem) a psát o ní s jakousi až deníkovou bezprostředností.

15.5.2015