Válka je vůl!

Tomáš Weiss

Když se 19. století změnilo ve 20., nikdo to nemohl tušit. Místo klidu a míru a pokroku, vyvolali bojechtiví válku nebývalých rozměrů. Vyvraždit se ale nedokázali. Jak zpívá Filip Topol: poprvé to nevyšlo, tak udělali repetici. Národní socialismus, starořímské pozdravy, zneužitá buddhistická svastika, milióny mrtvých. Před sedmdesáti lety to na našem území nakonec přece jen skončilo. Ale to, co začalo, bylo taky pěkný posvícení. Vyžeň čerta dveřmi, oknem se ti vrátí!

Není jednoduché rozplést a správně pojmenovat všechny ty příčiny, ze kterých povstaly důsledky. Jisté je, že ležet ve středu Evropy, je z pohledů čertovských nápadů velmi nepříjemné. Všichni vás nějak chtějí ovládnout, všem se hodíte do jejich plánů, všichni přes vás musí minimálně přejít nebo přejet....

Před 70 lety jsme byli osvobození spojenci ze Západu i z Východu. Ti východní nás ale vyhráli v politické loterii. Byli jsme osvobozeni už s jasnými plány další okupace. Jak píše v jednom z naléhavých textů Jan Urban:

"Velká část moskevského vedení KSČ navíc za dobu dlouhého exilu prošla podrobným zpravodajským výcvikem NKVD. Už od roku 1944 začala pod vedením sovětských vojenských zpravodajců intenzívní zpravodajská a kádrová příprava na uchopení moci v Československu. Probíhala pod krytím přípravy „partyzánských kádrů“ v tzv. československém výcvikovém praporu v ukrajinském středisku Obarov u Rovna, stejně jako ve Svjatošinu u Kyjeva, na základě písemné smlouvy, podepsané Klementem Gottwaldem a Nikitou Sergejevičem Chruščovem. Československá vláda neměla o její přípravě ani tušení.

Ve světle těchto historických faktů je tedy nutné poopravit a odmítnout představu o Komunistické straně Československa jako o regulérní parlamentní formaci, podřizující se bezezbytku Ústavě a zákonům parlamentní demokracie. V letech 1944 – 45 se do země spolu s Rudou armádou vrátila otevřeně protistátní teroristická skupina, loajální už výhradně a bezpodmínečně pouze Stalinovým příkazům – a jednající cílevědomě proti zájmům Československa a jeho obyvatel. Kryta legendou „normální“ politické strany se vydala na pochod k uchopení moci a zničení demokracie v Československu."

Válka je vůl a ten, kdo ji chystá a hecuje do ní ostatní je korunovanej! Jenže válka se dokáže úlisně vemlouvat, plížit se v objetí se spravedlností a právem. Kolikrát ještě nanašem území vznikne situace, kdy se do sebe v ragbyovém mlýnu zaklesnou dvě formace  - obě se svojí fašistickou nebo komunistickou pravdou nebo nějakou úplně jinou - a začne masakr? Jsme opravdu jen smějící se bestie?

6.5.2015