Američtí beatníci, Bábelova Rudá jízda, horory Ambrose Bierceho - to všechno Jan Zábrana (1931 - 1984)

Tomáš Weiss

Ke 30. výročí úmrtí spisovatele a překladatele Jana Zábrany vydal Torst vzpomínkovou knihu jeho dcery Evy. Mimořádná příležitost podívat se trochu "do života" vynikajícího překladatele (Bábel, Bunin, Conrad, Ginsberg, Corso, Plathová....) a spisovatele. Jeho těžký úděl intelektuála uprostřed komunismu známe už částečně z jeho syrových deníků Můj život.

autorčin text ze záložky knihy:
Vzpomínková knížka Flashky je věnována mému otci, básníkovi, spisovateli a překladateli Janu Zábranovi. Vychází k třicátému výrocí jeho úmrtí v orwellovském roce 1984. Napsala jsem ji pro všechny ješte živé, kdo ho měli rádi, proto, aby jejich vzpomínky na něj nezmizely v černých dírách nebytí. V mé paměti zůstávají se mnou – na tátu myslím celý život, a když o něm nemluvím, tak prochází mými sny… Je to knížka o smrti, spříznení a láskách v jejich nejtvrdších podobách, o tragických osudech a protrápených životech bez naděje a bájné spravedlnosti.
O lidech, které jsem milovala a ctila a kteří odešli z mého života a nikdo je už nemohl nahradit. Je to i moje pocta čestným a charakterním lidským bytostem, vězňům a obětem komunistického režimu; osobnostem, pro než byla jejich práce a morální postoj smyslem života a mnohdy jediným východiskem a útěchou ve zpackané době – únikem z reality, útěkem před sebou a svými démony. Těm, kdo dokázali ovlivnit a inspirovat svou generaci
a generace příští a po právu se stali symboly své doby. Je také o marném – jak jinak – hledání odpovědí na zakletou a nezodpověditelnou otázku proč…
Tátovu fotku ze šedesátých let jsem na záložku vybrala proto, že je na ní veselý a štastný – přála bych si, aby si ho jeho přátelé, lásky a čtenáři právě takhle pamatovali.
Omnia vincit amor.
(Vergilius)

Eva Zábranová

1.9.2014