Osmým návykem je číst si dokola 7 návyků

Tomáš Weiss

Před 25 lety vyšla kniha, která v Česku dodala chuť stát se šéfem a úspěšným člověkem i lidem, kteří by to jinak měli mít úředně zakázané. Můžete si být téměř jistí, že když bude nějaký manažer mít kulaté, úlisné řeči, kterými se vás bude snažit dostat tam, kam potřebuje (přičemž budete mít pocit, že si to vlastně přejete sami), četl na začátku své kariéry tuhle knihu pilně. Je to totiž povinná literatura z mateřské školky pro bossy, manažery a ředitele všech kategorií.

Říkáte, že vaší nejdůležitější, finální myšlenkou je „prožít život v nikdy nekončícím crescendu“. Co tím chcete říci?

Znamená to, že to nejdůležitější, co kdy uděláte, je vždy teprve před vámi.Nikdy to není něco, za čím se můžete ohlédnout do minulosti. Měli byste stále prohlubovat odhodlání v tomto směru. Odchod do důchodu je zcela mylný koncept. Můžete odejít ze zaměstnání, ale nikdy byste neměli přestat realizovat smysluplné projekty a snažit se tím či oním způsobem přispívat druhým.

„Crescendo“ je hudební termín. Znamená hrát se stále větším nasazením a hlasitostí, se vzrůstajícím úsilím a snahou. Opakem je „diminuendo“, což znamená „postupně zeslabovat“, hrát slaběji a jemněji – stáhnout se, hrát na jistotu, být pasivní a stěžovat si na život.Takže – prožijte život v neustále sílícím crescendu. Žít s touto představou je zcela zásadní. Bez ohledu na to, čeho jste až dosud dosáhli či nedosáhli, stále můžete něčím významným přispět. Nepodlehněte pokušení dívat se do zpětného zrcátka na to, co jste udělali, a namísto toho se s optimismem dívejte dopředu. Mně osobně v tuto chvíli naplňuje radostným vzrušením představa knihy Life in Crescendo, na níž pracuji společně se svojí dcerou Cynthií. Pokud žijete 7 návyky, potom bez ohledu na věk nebo životní situaci vaše přispění druhým nikdy nebude u konce. Budete od života bez přestání chtít něco ušlechtilejšího a lepšího – další fascinující výzvu, hlubší pochopení, intenzivnější romanci, smysluplnější láskyplný vztah. To, čeho jste až dosud dosáhli, vás může těšit, ale na horizontu se před vámi vždy budou rýsovat nové možnosti, jak být přínosem pro druhé. Budou zde vždy vztahy, které můžete budovat, společenství lidí, jemuž můžete být prospěšní, rodina, kterou můžete podpořit, jež můžete řešit, znalosti, které si můžete osvojit, skvělé dílo, jež můžete vytvořit. Jedna z mých dcer se mě kdysi zeptala, zda můj vliv na běh světa skončil ve chvíli, kdy jsem napsal knihu 7 návyků skutečně efektivních lidí. Myslím, že moje odpověď ji poněkud vylekala. Řekl jsem jí: Nechci se přeceňovat, ale pevně věřím, že to nejlepší, co kdy udělám, teprve přijde.

Stephen R. Covey zemřel 16. července 2012 ve věku 79 let. V době svého skonu se s energií sobě vlastní věnoval práci na asi deseti odlišných literárních projektech.

 

26.5.2014